۱-۲ ماه پیش دچار فلج بلز شده است ، وجود آکنه ها و جوش های زیاد پوست و