درد ناحیه معده ، یبوست ، کم اشتهایی و سابقه التهاب هلیکوباکتری