خونریزی پریود طولانی مدت و تنگی نفس و درد قفسه سینه بی حالی