خستگی و خواب بیش از حد، گرفتگی زیاد عضلات، مشکلات جنسی و افسردگی