افزایش وزن- خستگی مفرط- تغییرات و مشکلات پوست و مو و گوارش