- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: خون‌شناسی - - - - - - - - - - - - - - -
پزشک متخصص

پزشکان متخصص بصورت اورژانسی، فایل صوتی یا تلفنی، جواب را برایتان تفسیر می‌کنند. مناسب بیماران دارای علائم

پزشک عمومی

پزشکان عمومی دکترلاندا بصورت اورژانسی، فایل صوتی یا تلفنی، جواب را برایتان تفسیر می‌کنند. مناسب بیماران سرپایی

وعی (به زودی)

با وارد کردن جواب آزمایش خود در صفحه هوش مصنوعی دکتر لاندا بلافاصله تفسیر خود را مشاهده خواهید کرد .

رنگ گرانول ها از طیف قرمز تا آبی بنفش دیده می شود.این گرانول‌ها آزروفیلیک هستند و حاوی پراکسیداز و هیدرولاز هستند. در این مطلب بیشتر درباره‌ی گرانول‌های سمی در نوتروفیل بخوانید:

آزمایش ESR توسط پزشک، برای تشخیص بیماری‌های عفونی، بیماری‌های خودایمنی، سرطان، عفونت‌ها و همچنین مدیریت بیماری هایی مثل آرتریت روماتویید، لوپوس اریتروماتوز و ... درخواست می‌شود.در این مطلب بیشتر از ای اس آر پایین بدانید:

این پارامتربعنوان بخشی از آزمایش CBC انجام می شود که در آن درصد انواع گلبول های سفید مشخص می شود.

گلبول های قرمز نرمال قطری در حدود 6 تا 8 میکرومتر دارند. اگر همه گلبول های قرمز جریان خون ما اندازه‌هایی نزدیک به هم داشته باشند RDW در آزمایش خون پایین است ولی اگر درصدی از گلبول های قرمز... با مطالعه این مطلب بیشتر درباره‌ی RDW بدانید: