- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: خون‌شناسی - - - - - - - - - - - - - - -
پزشک متخصص

پزشکان متخصص بصورت اورژانسی، فایل صوتی یا تلفنی، جواب را برایتان تفسیر می‌کنند. مناسب بیماران دارای علائم

پزشک عمومی

پزشکان عمومی دکترلاندا بصورت اورژانسی، فایل صوتی یا تلفنی، جواب را برایتان تفسیر می‌کنند. مناسب بیماران سرپایی

وعی (به زودی)

با وارد کردن جواب آزمایش خود در صفحه هوش مصنوعی دکتر لاندا بلافاصله تفسیر خود را مشاهده خواهید کرد .

آزمایش شمارش کامل سلول های خونی یا CBC آزمایش است که درآن به بررسی وضعیت گلبول های سفید، قرمز و پلاکت در خون میپردازد. که این نتایج اطلاعاتی در مورد وضعیت مغز استخوان و خون سازی هر فرد میدهد.

Hbدر آزمایش خون مولکولی است به ابعاد 50×55×64 انگستروم (هر انگستروم برابر یک دهم نانومتر ) و به وزن مولکولی 64500 دالتون می‌باشد. هر گرم hb توانایی حمل cc34/1 اکسیژن دارد و در مجموع یک فرد عادی با 600 گرم هموگلوبین توانایی حمل 800 سی سی اکسیژن را داراست.