تفسیر آزمایش خون کرونا

تفسیر آزمایش متخصص

مناسب بیماران دارای علائم و بستری

تفسیر آزمایش عمومی

مناسب بیماران سرپایی

تفسیر آزمایش هوش مصنوعی

مناسب چکاپ‌ها و افراد بدون علائمدر این مقاله با تست‌های مرتبط با بیماری کرونا و نحوه تفسیر نتایج آن‌ها آشنا می‌شویم.

تفسیر آزمایش خون کرونا

انجام آزمایش‌های کرونا نقش مهمی در کنترل این بیماری دارند. آشنایی با انواع آزمایش‌های مختلف که برای تشخیص کرونا و بررسی وضعیت بیماران استفاده می‌شود، در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین روش، بسیار کمک کننده است.آزمایش‌های کرونا به دو روش نمونه گیری با سواپ از بینی و نازوفارنکس و استفاده نمونه خون انجام می‌شود.

انواع آزمایش کرونا

آزمایش‌های خون مرتبط با بیماری کرونا به دو دسته اختصاصی و غیراختصاصی تقسیم می شوند. آزمایش‌های خون اختصاصی ویروس کرونا، آنتی‌بادی‌‌هایی که توسط سیستم ایمنی بدن بر علیه ویروس تولید شده است را ردیابی می‌کنند. درمقابل آزمایش‌های غیراختصاصی، عوارض جانبی که در اثر صدمات بافتی ویروس کرونا در خون بروز می‌کند را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تفسیر آزمایش و آنتی‌بادی ها

سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن و جلوگیری از پیشروی ویروس، بر علیه ساختار ویروس کرونا پروتئین‌هایی به نام آنتی‌بادی، در خون تولید و ترشح می‌کند. این پروتئین‌ها دو دو نوع IgM و IgG وجود دارند؛ آنتی‌بادی‌های IgM در زمان مبارزه فعال با ویروس در خون ترشح می‌شود و با اتصال به ویروس در از بین بردن آنها موثر است. آنتی بادی های IgG در افراد در حال بهبود و یا افراد بهبود یافته در خون ترشح می‌شود و در صورت مواجه مجدد با ویروس کرونا اثر محافظتی دارند، درواقع باعث واکنش سریع‌‌تر سیستم ایمنی در مواجه بعدی می‌شوند (۱).

در تفسیر آزمایش خون کرونا، درصورتی‌که آنتی‌بادی IgM یا آنتی‌بادی‌های IgM و IgG هم‌زمان مثبت شوند، بدین معنا است که بیماری به شکل فعال در فرد وجود دراد. و در‌صورتیکه آنتی بادی IgG به تنهایی در خون گزارش شود، نشان دهنده مواجه قبلی و بهبود بیماری است. این آنتی‌بادی‌ها معمولا ۷ تا ۱۰ روز پس از مواجه بدن با ویروس کرونا در خون افزایش می‌یابند.

نتایج منفی در آزمایش‌های آنتی‌بادی کرونا، ارزش تشخیصی چندانی ندارند و نباید برای تشخیص عفونت فعلی در افراد استفاده شوند. زیرا ممکن است فرد به تازگی به بیماری مبتلا شده باشد و سیستم ایمنی بدن هنوز بر علیه آن، آنتی‌بادی کافی ترشح نکرده باشد. در بعضی افراد آنتی‌بادی‌های ضد ویروس کرونا تا سه هفته بعد از ابتلا قابل شناسایی نیستند. از طرف دیگر، آزمایش آنتی بادی به تنهایی نمی‌تواند برای تشخیص قطعی ویروس کرونا مورد استفاده قرار گیرد. در این آزمایش خود ویروس شناسایی نمی‌شود و تنها در صورت پاسخ سیستم ایمنی می‌توان آنتی‌بادی‌های علیه ویروس را گزارش کرد.

ویروس کرونا برای فرار از دست سیستم ایمنی، مدام در حال تغییر ساختار خود است و این جهش‌ها باعث مقابله ویروس دربرابر سیستم ایمنی و عدم مصونیت به ویروس کرونا می‌شود(۲).

آزمایش خون غیر اختصاصی ویروس کرونا

ابتلا به ویروس کرونا باعث بروز یک سری از واکنش ها و افزایش تعدادی از آنزیم‌های بدن می‌شود. این عوارض به طوراختصاصی مربوط به ویروس کرونا نیستند و ممکن است در اثر بسیاری از عفونت‌ها بروز کنند، اما می‌توانند در افراد با علائم کرونا، در کنار آزمایش‌های اختصاصی کمک کنندهباشند. همچنین در افراد کرونا مثبت، انجام این آزمایش‌ها می‌تواند در بررسی روند بیماری مفید باشد.

آزمایش CRP و ESR

عفونت‌های مختلف باعث افزایش سطح پروتئین‌های فاز حاد (CRP) و سرعت رسوب گلبول‌های قرمز (ESR) می‌شوند. میزان افزایش این دو آزمایش متناسب با میزان پیشرفت یا بهبود بیماری است. طبق تحقیقات انجام شده، CRP در بیش از 70% بیماران کرونایی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، افزایش پیدا می‌کند.

آزمایش CBC

آزمایش CBC (شمارش کامل سلول‌های خونی)، از دیگر آزمایش‌هایی است که در بیماران مبتلا به کرونا انجام می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده در بیماران مبتلا به کرونا، افزایش گلبول‌های سفید خون (WBC)، همراه با بالا رفتن تعدد نوتروفیل‌‌ها، کاهش لنفوسیت‌ها و افزایش تعداد پلاکت‌های خون، از علائم عفونت‌ کرونا است.

آنزیم‌های کبدی شامل ALT ، AST ، LDH و میزان فریتین (پروتئین ذخیره کننده آهن که در عفونت‌ها افزایش می‌یابد) ،سایر آزمایش‌هایی هستند که در برخی از بیماران مبتلا به کرونا انجام می‌شوند (۳)(۴).

آزمایش‌های خونی کرونا معمولا در افرادی که از بیماری خود مطلع هستند انجام می‌شوند، اما برای تشخیص عفونت فعلی کرونا بهترین راه انجام آزمایش PCR یا تست‌های خود ارزیابی سریع (روید تست) است. این آزمایش‌ها معمولا از بینی، حلق و ناحیه نازوفارنکس انجام شدهه و نتایج قبل از بروز علائم مشخص می‌شوند (۵).

منابع:

(۱)https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-antibody-tests/faq-20484429

(۲)https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html

(۳(https://www.metropolisindia.com/covid-monitor-profile

(۴)https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-72358

(۵)https://www.tga.gov.au/products/covid-19/covid-19-tests/how-testing-works-covid-19

- - - - - - - - - - - - - - -مقاله های مشابه - - - - - - - - - - - - - - -