آزمایش تراکم استخوان چجوریه ؟

تفسیر آزمایش متخصص

مناسب بیماران دارای علائم و بستری

تفسیر آزمایش عمومی

مناسب بیماران سرپایی

تفسیر آزمایش هوش مصنوعی

مناسب چکاپ‌ها و افراد بدون علائمدر این مطلب با کلیات تراکم استخوان آشنا خواهید شد:

آزمایش تراکم استخوان چجوریه؟

آزمایش تراکم استخوان یک روش تصویربرداری با استفاده از مقدار کمی اشعه ایکس است. با این تصویربرداری مقدار کلسیم و سایر مواد معدنی استخوان ها اندازه گیری می شود. هرچقدر مواد معدنی استخوان ها بیشتر باشد استخوان ها متراکم تر و در نتیجه محکم تر هستند. این آزمایش عمدتا برای تشخیص پوکی استخوان و احتمال شکستگی استخوان ها در اثر پوکی استخوان انجام می شود. آزمایش تراکم استخوان یک روش ساده سریع و غیر تهاجمی است. این آزمایش اغلب در افراد مشکوک به پوکی استخوان از جمله زنان بالای 65 سال˛ مردان بالای 70 سال و افراد مصرف کننده استروئید ها درخواست می شود. (1)

voice_451201

این آزمایش شامل یک روش سریع و بدون درد است که در آن فرد به پشت روی تخت می خوابد و با استفاده از اشعه ایکس تصویربرداری انجام می شود.

این آزمایش نیاز به آمادگی مانند ناشتایی ندارد با این حال نیاز است هرگونه لباس دارای بخش فلزی مثل زیپ نداشته باشید. در آزمایش تراکم استخوان فرد بر روی یک تخت دراز میکشد و دستگاه اسکن اشعه ایکس که دربالای سر وی قرار دارد با فرستادن اشعه ایکس ازاستخوان های وی تصویربرداری می کند. این فرایند توسط متخصص رادیولوژی یا کارشناس رادیولوژی انجام و نظارت می شود.

در آزمایش تراکم استخوان، اغلب استخوان های لگن و ستون فقرات از نظر تراکم بررسی می شوند. البته تراکم استخوان های بدن باهم متفاوت است به همین علت چند استخوان بررسی می شود. در مواردی که امکان بررسی استخوان لگن و ستون فقرات نباشد استخوان ساعد بررسی می شود. بررسی این استخوان در برخی بیماری ها ازجمله پرکاری تیروئید بیشتر است. این آزمایش معمولا 10 تا 20 دقیقه به طول می انجامد و نیازمند مراقبت بعد از انجام آن نیست.

نتیجه آزمایش تراکم استخوان با دو شاخص z score،T score انجام می شود که هردو شاخص در تفسیر تراکم استخوان اهمیت دارد. توصیه می شود تفسیر آزمایش حتما توسط پزشک متخصص انجام شود.

voice_610591

منابع :

1. https://www.radiologyinfo.org/en/info/dexa

2. https://www.nhs.uk/conditions/dexa-scan/what-happens/

- - - - - - - - - - - - - - -مقاله های مشابه - - - - - - - - - - - - - - -