- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت - - - - - - - - - - - - - - -

آزمایش ESR توسط پزشک، برای تشخیص بیماری‌های عفونی، بیماری‌های خودایمنی، سرطان، عفونت‌ها و همچنین مدیریت بیماری هایی مثل آرتریت روماتویید، لوپوس اریتروماتوز و ... درخواست می‌شود.در این مطلب بیشتر از ای اس آر پایین بدانید: