- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: هورمون‌‌شناسی - - - - - - - - - - - - - - -

آزمایش هورمون ضد مولرین (AMH) چیست؟ تفسیر آزمایش خون amh آزمایش amh چه زمانی انجام میشود ؟ شرایط آزمایش amh رنج نرمال amh در زنان

سطح هورمون‌های تیروئیدی در خون توسط یک مکانیسم تنظیمی جالب کنترل می‌شود. در این مکانیسم با افزیش سطح هورمون غده تیروئید تولید هورمون خود را کاهش می‌دهد و با کاهش آنها سطح تولید خود را افزایش می‌دهد! بیشتر بدانید: