- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: پاتولوژی - - - - - - - - - - - - - - -

جواب pop smaer شما از نظر التهاب به چهار صورت زیر گزارش می‌شود: • None به معنی نبود • Slight به معنی اندک • Moderate به معنی متوسط • Severe به معنی شدید

در جواب آزمایش پاپ اسمیر کافی بودن حجم نمونه به صورت زیر گزارش می‌شود: Satisfactory for Evaluation : به معنی کافی بودن نمونه جمع آوری شده است. پس از جمع آوری، نمونه آماده سازی و پردازش می‌شود. سپس توسط پزشک متخصص پاتولوژی از نظر شکل سلول‌ها

سرطان رحم یک سرطان شایع در جامعه زنان با پیش آگهی نسبتا بد می باشد و در مرحله یائسگی زنان بیشتر شایع است. تشخیص و درمان آن تاثیرات زیادی بر زندگی شخص خواهد داشت.

سرطان سینه یکی از شایع ترین سرطان ها در جامعه زنان می باشد. پیش آگهی این سرطان نسبتا کم است. لذا زنان باید به صورت دوره ای خود را نسبت به بروز علائم اولیه آن بررسی کنند.

نمونه برداشته شده از بافت روده می تواند اطلاعات بسیاری را در زمینه بیماری یا آسیب های سلولی به تیم درمان دهد که این اطلاعات در روند انتخاب و پیشبرد درمان بسیار مفید است.