- - - - - - - - - - - - - - -لیست مقاله های سایت دسته: خون‌شناسی - - - - - - - - - - - - - - -
پزشک متخصص

پزشکان متخصص بصورت اورژانسی، فایل صوتی یا تلفنی، جواب را برایتان تفسیر می‌کنند. مناسب بیماران دارای علائم

پزشک عمومی

پزشکان عمومی دکترلاندا بصورت اورژانسی، فایل صوتی یا تلفنی، جواب را برایتان تفسیر می‌کنند. مناسب بیماران سرپایی

وعی (به زودی)

با وارد کردن جواب آزمایش خود در صفحه هوش مصنوعی دکتر لاندا بلافاصله تفسیر خود را مشاهده خواهید کرد .

MPVیکی از فاکتورهایی که در تستCBC اندازه گیری می‌شود و یکی از فاکتور‌های بررسی سلامت پلاکت‌های بدن ما می‌باشد. در مطلب بیشتر درباره‌ی آن آشنا شوید:

در این حالت RBC ها بجای شکل دکمه‌ای و مقعر خود تبدیل به سلول‌هایی گرد و کروی می‌شوند. در این مطلب بیشتر در‌باره‌ی آن بخوانید:

هرچقدر تعداد سلول های قطره اشکی بیشتر باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند . پس از مطالعه این مطلب بیشتر دربا‌ره‌ی آنها بدانید:

گاها به دلایلی، سلول های خونی دچار تغییرشکل ( تغییر مورفولوژی ) می‌شوند. هر یک از این تغییرات در اثر عوامل و بیماری‌های مختلفی می‌تواند ایجاد شود. در این مطلب درباره‌ی یکی از اشکال غیرطبیعی گلبول‌های قرمز بیشتر بدانید:

در این سلول ها هموگلوبین در وسط و کناره های سلول تجمع پیدا کرده و بین این دوناحیه بدون رنگ دیده می‌شود.این سلول ها می توانند به شکل زنگوله و یا تاخورده نیز دیده می شوند... در ادامه بیشتر بخوانید: