بدلیل وجود خون در مدفوع دکتر آزمایش آندوسکوپی و کولونوسکوپی و سی تی اس