باردار هستم جواب ازمایش و‌سونو رو‌ خدمتتون فرستادم ببینم مشکلیه