spherocytosis چیست ؟

در این حالت RBC ها بجای شکل دکمه‌ای و مقعر خود تبدیل به سلول‌هایی گرد و کروی می‌شوند. در این مطلب بیشتر در‌باره‌ی آن بخوانید:

spherocytosis چیست ؟

اسفروسیت تغییر شکل گلبول های قرمز خون به علت نقص در دیواره، این سلول‌ها است. گلبول‌های قرمز اسفروسیت کوچک و گرد هستند و برخلاف گلبول های نرمال، وسط این‌ها صاف است. ( شکل 1 ) این سلول‌ها در مقایسه با سلول های نرمال شکننده‌تر هستند.


ارسال جواب آزمایش

همین الان تفسیر آزمایش خود را از پزشک متخصص بشنوید؟


اسفروسیتوزیس

شکل 1

اسفروسیتوز ممکن است در اثر همولیز، بخاطر حمله سیستم ایمنی یا نقص ارثی دیواره گلبول‌های قرمز ( اسفروسیتوز ارثی ) در لام خون محیطی دیده شوند.

پزشکان باتوجه به علایم بالینی، تاریخچه خانوادگی، میزان اسفروسیتوز در خون و... علت را مشخص و درمان لازم را آغاز می کنند.

اسفروسیتوز ارثی چیست ؟

در این بیماری، در اثر نقص ارثی دیواره گلبول های قرمز، در بررسی لام خون محیطی گلبول‌های قرمز اسفروسیت مشاهده می‌شود. این سلول ها شکننده‌تر از سلول های نرمال هستند.

واکنش سیستم ایمنی به عوامل عفونی دربدن معمولا از طحال آغاز می شود. طحال باکتری ها و سلول های آسیب دیده را از گردش خون خارج می کند. گلبو‌های قرمز اسفروسیت شکل به خاطر شکل و انعطاف کم به سختی از طحال عبور می‌کنند و در اغلب مواقع در حین عبور از طحال می شکنند. این فرایند شکست زیاد گلبول های قرمز موجب کم خونی همولیتیک می‌شود. یک گلبول قرمز در حالت نرمال تا 120 روز زنده می ماند اما در اسفروسیتوز ارثی گلبول ها فقط 10 تا30 روز زنده می‌مانند.

مهم ترین علایم اسفروسیتوز ارثی کم خونی، بزرگ شدن طحال، و یرقان است. کم خونی می تواند باعث خستگی شدید و رنگ پریدگی در فرد شود.

علت اسفروسیتوز

الف: اسفروسیتوز ارثی (HS)

1. HS در اثر تغییرات ( جهش ) در پنج ژن مختلف ایجاد می‌شود که پروتئین هایی را که بخشی از غشای گلبول های قرمز خون را می سازند، کد می‌کنند. این ژن‌ها ANK1 ، SLC4A1 ، SPTA1 ، SPTB و EPB42 هستند.

ب: اسفروسیتوز اکتسابی

1- آسیب ناشی از حرارت

2- عفونت خون کلوستریدیوم (نوعی باکتری)

3- بیماری ویلسون

4- و...

اگر در نتایج آزمایش شما spherocytosis مثبت گزارش شده است، در رابطه با آن با پزشک مشورت کنید.

منابع:

1- https://imagebank.hematology.org/image/60308/spherocytes--hereditary-spherocytosis?type=atlas

2- https://rarediseases.org/rare-diseases/anemia-hereditary-spherocytic-hemolytic/

https://www.healthline.com/health/congenital-spherocytic-anemia-3

- - - - - - - - - - - - - - -مقاله های مشابه - - - - - - - - - - - - - - -