درباره‌ی تفسیر آزمایش هوش مصنوعی ( دکتر لاندا )

تفسیر آزمایش متخصص

مناسب بیماران دارای علائم و بستری

تفسیر آزمایش عمومی

مناسب بیماران سرپایی

تفسیر آزمایش هوش مصنوعی

مناسب چکاپ‌ها و افراد بدون علائمدر این مطلب به توضیح هوش مصنوعی و نوع هوش مصنوعی تفسیر آزمایش دکتر لاندا می‌پردازیم:

درباره‌ی تفسیر آزمایش هوش مصنوعی ( دکتر لاندا )

دکتر لاندا کار خود را از سال 1399 با هدف تفسیر تخصصی آزمایش و سونوگرافی با رسالت استخراج حداکثری اطلاعات از جواب بیماران و ارائه آن با زبانی ساده توسط پزشکان عمومی و متخصص شروع کرد. این استارتاپ از ابتدای سال 1401، سرویس تفسیر آزمایش هوش مصنوعی خود را نیز با هدف کاهش هزینه‌ بیماران، افزایش سرعت ارائه خدمات و حذف خطاهای انسانی تفسیر آزمایش راه اندازی کرد. در این مطلب به توضیح هوش مصنوعی و نوع هوش مصنوعی تفسیر آزمایش دکتر لاندا می‌پردازیم.

هوش مصنوعی روز به روز بیشتر در زندگی روزمره ما گسترش پیدا می‌کند. در پزشکی نیز این فناوری با هدف کاهش هزینه‌ها، کاهش خطا‌ها، افزایش دقت تشخیص، طراحی دارو‌های جدید و ... در حال گسترش است.

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی ( Artificial Intelligence ) شاخه‌ای از علوم رایانه‌ای برای شبیه‌سازی هوش طبیعی در ماشین است. در تعریفی دیگر که در فرادرس ارائه شده، هوش مصنوعی عبارت است از فرایند ایجاد ماشین‌های هوشمند که با استفاده از داده‌های انبوه و حجیم انجام می‌شود. ماشین‌ها تجربیات گذشته را یاد می‌گیرند و فعالیت‌های شبه‌انسانی انجام می‌دهند. به موجب این فعالیت‌های ماشینی، دقت، سرعت و اثربخشی بهبود می‌یابد.

هوش مصنوعی بر مبنای قابلیت دارای سه نوع می‌باشد.

· هوش مصنوعی باریک (Narrow AI)

این نوع هوش مصنوعی فقط بر یک کار مشخصی تمرکز دارد و نمی‌تواند کار دیگری را انجام دهد. مانند دستیار گوگل یا سیری اپل

· هوش مصنوعی عمومی (General AI)

این نوع هوش مصنوعی می‌تواند هر نوع کار هوشمندانه انسان را درک کند و آن را یاد بگیرد. هنوز انسان نتوانسه است چنین هوشی را بسازد با این حال سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط شرکت‌های مختلف در این زمینه در حال انجام است.

· ابر هوش مصنوعی (Super AI)

این هوش مصنوعی می‌تواند هرکاری را بهتر از بشر انجام دهد. این نوع هوش مصنوعی هنوز به واقعیت تبدیل نشده است.

هوش مصنوعی بر مبنای کارکرد شامل 4 دسته می‌شود::

· ماشین‌های واکنشی Reactive Machines))

یا ماشین انفعالی، شکل اولیه‌ای از هوش مصنوعی است که از تجربیات گذشته برای پیش بینی استفاده نمی‌کند و تنها از داده‌ای موجود استفاده می‌کند.

· نظریه محدود (Limited Theory)

در این نوع هوش مصنوعی، ماشین از تجریبات و اطلاعات گذشته برای حل مسائل جدید استفاده می‌کند.

· نظریه ذهن Theory of Mind))

در این نوع هوش، ماشین باید عواطف و احساسات، افکار و اطلاعات محیط را درک کند. اگر چه این نوع، پیشرفت زیادی داشته است با این حال هنوز به تکامل نرسیده است.

· خودآگاهی Self-Awareness))

این نوع نیز هنوز در حد فرضیه است. در این نوع هوش مصنوعی، ماشین هوشمند‌تر و آگاه‌تر از انسان خواهد بود.

هوش مصنوعی دکتر لاندا چه نوع هوش مصنوعی می‌باشد؟

تفسیر آزمایش هوش مصنوعی دکتر لاندا از نظر قابلیت هوش مصنوعی باریک (Narrow AI)

و از نظر عملکرد هوش مصنوعی واکنشی Reactive Machines)) می‌باشد.

این سیستم با استفاده از مجموع دیتای منابع علمی زیر و با توجه به نتایج آزمایش، سن، جنس، بارداری،بیماری‌های زمینه‌ای و ... اقدام به ارائه تفسیر آزمایش افراد می‌کند.

  • Up To Date
  • NCBI
  • Medscape
  • WebMD
  • Healthline
  • Mayo Clinic
  • CDC
  • WHO

چشم انداز دکتر لاندا ارتقای نوع هوش مصنوعی این سیستم از ماشین‌های واکنشی (Reactive Machines) به نظریه محدود ( Limited Theory ) می‌باشد.

در تفسیر آزمایشی خروجی، اطلاعاتی شامل تعریف پارامتر‌های مختلف آزمایش، وضعیت جواب (نرمال، بالا،پایین، بحرانی بالا، بحرانی پایین)، متخصص مناسب، دلایل افزایش، دلایل کاهش و... بصورت اختصاصی برای هر فرد گزارش می‌شود. بزودی درمان‌های بالقوه، درمان‌های خانگی و گیاهان دارویی مناسب،تداخلات دارویی با نتایج آزمایش، توصیه‌های پزشکی اختصاصی با توجه به نتایج آزمایش نیز به تفسیر آزمایش هوش مصنوعی دکتر لاندا افزوده می‌شود.

اکنون می‌توانید تجربه تفسیر آزمایش هوش مصنوعی را اینجا داشته باشید.

- - - - - - - - - - - - - - -مقاله های مشابه - - - - - - - - - - - - - - -