drlanda-logo

تفسیر آزمایش هوش مصنوعی

اطلاعات شما
خطا: لطفا مقدار تمامی آزمایشات انتخاب شده را وارد نمایید
اعداد آزمایش خود را به دقت وارد کنید
واحد حداکثر حداقل مقدار آزمایش
mcg/dl - Iron (Fe)
µg/L یا ng/ml - Ferritin
ug/dL - TIBC
ویرایش سبد آزمایش لیست آزمایش ها
رایگان
دریافت تفسیر آزمایش در ایمیل یا بصورت پیامک
تفسیر آزمایش
امتیاز شما با موفقیت ثبت شد.
امتیاز شما به دکتر لاندا

تفسیر هوش مصنوعی شامل :

هرگونه نکته مهم و خطرناک در نتایج سونوگرافی و آزمایش
پاسخ به هر سوال خاص و تخصصی که دارید
توضیح هدف انجام هر آزمایش بخصوص در موارد غیرطبیعی
دلایل احتمالی افزایش یا کاهش پارامتر‌ها
بررسی تداخلات دارویی احتمالی با نتایج آزمایشات
ارجاع به متخصص مناسب با توجه به نتایج
مشاوره و توصیه‌های لازم در تغییر سبک زندگی و تغذیه با توجه به نتایج
درصورت امکان تجویز دارو‌های، مکمل‌‌ها و واکسن‌های مورد نیاز