دکتر رامتین اجتماعی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #7047: “چکاپ کامل،ممنون میشم با جزئیات کامل ازمایش و تفسیر کنین،”