دکتر رامتین اجتماعی ( متخصص پاتولوژی ) به شما یک تیکت ارجاع داد #6479: “آزمایش گشت ادرار نوزاد دختر برای تشخیص عفونت ادراری”