چکاپ

اخیرا به دلیل سرگیجه و اظطراب آسنترا و کلردیاز پوک ساید مصرف میکنم، روز قبل از آزمایش آمپول نوروبیوم تزریق کردم و شاید داخل سرم ب 12 زد...

ادامه مطلب