هورمون شناسی

Amh بالای یک

Amh بالای یک

 Amhبالای یک

هورمون آ ام اچ نقش مهمی در تشکیل اندامهای جنسی کودکان دارد و همچنین فاکتور مهمی در توانایی باروری زنان است. در نوزادان پسر،  معمولا میزان هورمون amh بالای یک است زیرا وجود این هورمون در نوزاد پسر مانع رشد اندام تناسلی زنانه در او می شود با این حال عملکرد این هورمون در زنان کاملا متفاوت است.

AMH در زنان

در بزرگسالان، بررسی سطح این هورمون، بیشتر برای زنان درخواست میشود. این آزمایش به بررسی وضعیت سلامت و توانایی باروری زنان به پزشک کمک میکند.  هورمون amh در زنان توسط سلول‌های گرانولوزای داخل فولیکول‌های در حال استراحت تخمدان ترشح و در مردان تولید این هورمون بر عهده سلول‌های سروتولی بیضه است.

زنان در هر دوره قاعدگی، حداقل یک تخمک از دست می‌دهند، اندازه گیری هورمون amh با تعداد باقیمانده تخمک‌های تخمدان مرتبط است به عبارتی هر چه تعداد تخمک‌های ذخیره تخمدان کمتر شود میزان این هورمون نیز کاهش می‌یابد. میزان هورمون amh با کیفیت تخمک‌ها مرتبط نیست و ممکن است تعداد و ذخیره تخمک افراد مناسب باشد اما به علت عدم سلامت آنها، این افراد پتانسیل باروری نداشته باشند.(۱)

Amh بالای یک

در افرادی که قصد باروری با روش لقاح مصنوعی (IVF) را دارند، اگر میزان هورمون amh بالای یک باشد احتمال موفقیت IVF بیشتر خواهد بود ، زیرا برای انجام IVF تعداد زیادی تخمک در یک دوره چرخه قاعدگی تحریک می‌شود و هرچه ذخیره تخمک در تخمدان بیشتر باشد احتمال موفقیت IVF بیشتر است. از طرفی چون  هورمون amh  تخمینی از تعداد تخمک‌ها است، افزایش amh با میزان ذخیره تخمک در تخمدان مرتبط است.

همچنین آزمایش amh قبل از IVF، برای تعیین میزان داروهای لازم برای تحریک تخمدان نیز انجام میشود. اگر هورمون amh بالای یک باشد به علت وضعیت مناسب ذخیره تخمدان، داروی کمتری برای تحریک تخمدان در باروری به روش لقاح مصنوعی لازم است.(۲)

پیش بینی زمان یائسگی با توجه به میزان amh

مطالعات جدید نشان می‌دهند، بررسی میزان amh خون می‌تواند به عنوان پیش بینی کننده مهمی برای تخمین زمان یائسگی زنان استفاده شود. در زنانی که میزان amh آنها کمتر از یک است نسبت به زنانی که میزان هورمون amh آنها بالای یک است بیشتر در معرض خطر بروز یائسگی هستند.

سطح نرمال amh در سنین مختلف

 میزان طبیعی این هورمون در زنان کمتر از ۲۵ سال تا  ۳ نانوگرم در هر میلی لیتر خون، زنان ‌کمتر از ۳۰ سال تا ۲.۵ نانوگرم در هر میلی لیتر خون ، زنان کمتر از ۳۵ سال ۱.۵ نانوگرم در هر میلی‌لیتر خون ، زنان کمتر از ۴۰ سال تا ۱ نانوگرم در هر میلی لیتر خون و در  زنان کمتر از ۴۵ سال تا ۰.۵ نانوگرم در هر میلی لیتر خون است. با توجه به محدوده رنج طبیعی amh در زنان، میزان amh می تواند تخمین باشد که حداقل چند سال دیگر ممکن است افراد دچار یائسگی شوند.

اگر جواب این آزمایش در حد صفر باشد، ممکن است نشان دهنده شروع دوره یائسگی در فرد باشد.

اختلالات موثر در میزان amh

سندرم  تخمدان پلی‌کیستیک، از جمله عواملی است که باعث افزایش amh در خون میشود. در این اختلال تعداد زیادی فولکیول کوچک در تخمدان باعث افزایش amh  در خون می‌شوند‌‌. برخی از سرطانهای تخمدان نیز باعث افزایش amh می‌شوند‌. انجام آزمایش در حین درمان سرطان‌ تخمدانی که باعث افزایش amh شده است، در نظارت بر اثربخشی درمان کمک ‌کننده است. کاهش میزان amh در حین درمان نشانه اثر بخشی درمان است و عدم کاهش amh نشان ‌دهنده عدم کنترل سرطان است.(۳)

منابع:

  1. https://medlineplus.gov/lab-tests/anti-mullerian-hormone-test/
  2. https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22681-anti-mullerian-hormone-test
  3. https://advancedfertility.com/infertility-testing/amh-fertility-testing/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *